Behandelingen

De eerste afspraak is een intake/kennismakingsgesprek en het bespreken van de ingevulde gezondheidsvragenlijst. Voor mij is het van groot belang om kennis te nemen van evt. ziekten, afwijkingen en medicijngebruik. Die kunnen namelijk veel invloed hebben op het ontstaan, verloop en ernst van aandoeningen in de mond en op de behandeling daarvan. Tevens komt er dan uit de lijst naar voren of ik bepaalde maatregelen moet treffen bij het onderzoek/behandeling, in het belang van je gezondheid.

In deze afspraak vindt tevens een meting plaats waarbij uw PPS-score zal worden bepaald. Deze Periodieke Parodontale Screening blijft gedurende uw gehele behandeltraject belangrijk en zal jaarlijks bijgehouden worden.

PPS-score:

PPS 1 : pockets tot en met 3 mm
PPS 2 : aanwezigheid van matig verdiepte pockets tot en met 5 mm
PPS 3 : aanwezigheid van sterk verdiepte pockets van meer dan 6 mm

Ook doe ik een  mondonderzoek en leg ik gegevens vast. Ik bespreek met je wat ik heb geconstateerd en welke verschillende mogelijkheden er zijn om je mondprobleem op te lossen.

Natuurlijk is het voor mij ook belangrijk welke wensen jezelf hebt. 

Je krijgt van mij voorlichting over mondverzorging en instructies die het beste bij jouw gebit passen. 

Omdat zowel ik als je tandarts in je mond werken is het voor een goede behandeling zeer handig voor beide partijen dat er (zonodig) overleg / communicatie is. Dit kan telefonisch of schriftelijk gebeuren, afhankelijk van de situatie. Mocht je hier bezwaar tegen hebben laat het me dan tijdens onze eerste afspraak even weten.