Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

Praktijkvoorwaarden


Algemeen

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree vind het van belang dat u als patiënt weet waar u aan toe bent. Om meer inzicht te geven in de werkwijze zijn er een aantal praktijkvoorwaarden vastgelegd.

Afspraken

 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Ruim een week van te voren ontvangt u een herinneringsmail (dit is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).
 • Afspraken die niet uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. De 1e keer wordt 25% van de gereserveerde tijd (met een minimum van €27,50) in rekening gebracht, de 2e keer 50%, de 3e keer 75% en de 4e keer 100%. Indien u meer dan 4 keer niet tijdig uw afspraak heeft afgezegd, kunt u geen afspraak meer maken.
 • Afspraken die op maandag gepland staan dienen uiterlijk op vrijdag voor 12.00 uur geannuleerd te worden. Dit in verband met het evt. nog op kunnen vullen van de agenda op werkdagen.
 • Bij het maken van een eerste afspraak ontvangt u (bij voorkeur per e-mail) een afspraakbevestiging met daarbij de praktijkvoorwaarden.
 • Vervolgafspraken worden altijd op een afsprakenkaart genoteerd, dan wel per e-mail aan u bevestigd.
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree stelt het op prijs als er veranderingen zijn omtrent uw persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) u dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Uitgezonderd zijn (blinde) geleidehonden en signaalhonden.

Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het eerste bezoek (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet volledig kan worden ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden. Gebruikt u medicijnen neem dan de bijsluiters mee.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid/medicijnen.

Rapportage en informatie

 • De mondhygiënist stuurt na behandeling een rapportagebrief naar uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.
 • De mondhygiënist mag (volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst WGBO) gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.).

Behandeling

 • Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.
 • Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over: uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
 • Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend  zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.
 • U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

Tarieven

 • De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen.
 • Informatie over deze tarieven vindt u op de website van de praktijk.
 • Bij de eerste afspraak (intake) wordt een mondonderzoek uitgevoerd en eventuele vervolgbehandelingen worden met u besproken.
 • Bij uitgebreide behandeling ontvangt u een begroting. Na een schriftelijk (digitaal) akkoord zal deze pas worden uitgevoerd. 

Klachten

Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over “Mondhygiënistenpraktijk Maasbree ” wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg of de landelijke patiënten/consumenten organisatie. Informatie hierover kunt u nalezen op de website. Mondhygiënistenpraktijk Maasbree is aangesloten bij een klachtenregeling.

Vergoeding zorgverzekeraars

 • Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoeding van de behandelingen. U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt. 

Betaling

 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om de onafhankelijkheid te waarborgen. Wel zullen we in de meeste gevallen de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar middels onze partner Infomedics (factoringmaatschappij). Infomedics is een factoringsbedrijf, zij dragen de zorg van het indienen van nota’s bij de verzekeraars en vragen bij u de eigen bijdrage. Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of u in aanmerking komt voor de vergoeding. Zo nodig kunnen wij u hierbij helpen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed vanuit de basisverzekering!
 • Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd. 

Een verzoek aan u is om voorafgaand aan uw afspraak uw gebit te hebben gepoetst.

 
Copyright © 2019 Mondhygiënistenpraktijk Maasbree